Monday, September 14, 2009

Terus

Bukankah kita hanya boleh bersandar harap pada Dia yang satu? Memohon secara terus tiada perantaraan? Mengapa perlu ada orang tengah?

Dan apabila segala usaha telah tercurah, hanya pada Dia kita berserah.

Dia yang lebih mengetahui.

No comments:

Post a Comment