Tuesday, March 17, 2009

Jitu

Aku suka suasana itu. Sepakat. Sekata. Segala idea diperah. Tercurah. Terkumpul menjadi satu penyataan yang jitu. Tepat. Segala kerja jadi mudah. Selesai. Lega.

No comments:

Post a Comment